Abrahamsens kronjuvel

Fredagens Sonning-priskoncert for Hans Abrahamsen understregede den sjældne skønhed i hans gri­bende ho­vedværk.

Vi er allerede et godt stykke inde i syvende og sidste sats af Hans Abrahamsens sangcyklus ”Let Me Tell You”, da et ret hostende publikum i DR’s Koncert­sal med ét glem­mer alt om kril­ler i halsen og i stedet kollektivt holder vejret.

På scenen har garvede Mi­chael Schønwandt brugt første del af satsen på at lede det vel­spil­len­de DR Symfoniorkester ud på tynd is, helt efter kompo­nistens forskrifter. Med en blan­ding af ren og uren stemning i instrumentgrupperne er vi nået dertil i Abrahamsens magnum opus, hvor musikken splintrer i krystalliske flager og sangtek­stens Ofelia i beslutsom despe­ration træder ud i den dalende sne for at gå sit endeligt i møde.

Det er her, midt i orkestrets ituslåede harmonik, at den cana­diske sopran Barbara Hannigan får tiden til at gå i stå. Med et stille, men usvigelig autoritativt højt c, der vokser ud af det rene ingenting, planter hun et glimt af paradisisk skønhed, led­saget af en skrøbelig durklang i orke­stret. Sekunderne og minut­terne, der følger herpå, er for­mentlig de mest gribende i ny­ere dansk orkestermusik.

Selv fra min ufordelagtige placering bag orkestret gør Han­nigans smidige vokal et overbe­visende indtryk. Det er omtrent 35. gang, hun synger det afsin­dig vanskelige soloparti, som si­den premieren i 2013 er ble­vet præsenteret i mange af de mest indflydelsesrige kon­cert­sale verden over, lige fra Fil­har­mo­nien i Berlin til Carnegie Hall i New York.

Og netop den internationale gennemslagskraft er et krav til enhver modtager af Sonnings Musikpris. Derfor er det helt på sin plads, at prisen denne aften overrækkes til Hans Abra­ham­sen for hans samlede oeuvre.

Lad det dog samti­dig også være sagt, at det interna­tio­nale gennembrug såvel som den veri­table prisregn, der har ramt Abrahamsen de seneste år, næppe havde fundet sted uden ”Let Me Tell You”.

Ganske vist har den 66-årige komponist fra Lyngby længe været dybt respekteret for sit elegante og slanke håndværk. Men trods en ganske stor succes med ensembleværket ”Schnee” fra 2008 er der alligevel ingen tvivl om, at ”Let Me Tell You” er den ubestridte kronjuvel i sam­lingen.

For lige så indbydende dette værk er med sine usædvanligt rørende passager, lige så kom­pro­misløst og radi­kalt går Abra­hamsen frem i mange af sine øv­rige kompositi­oner.

Det får vi også at høre denne aften, hvor serbiske Tamara Ste­fanovich er solist i Abrahamsens klaverkoncert ”Left, Alone” fra 2015. Det nådesløst stringente værk lægger hektisk fra land med dyb buldren og skærende blæserskrig, og man aner en musikalsk fortælling om et stort maskineris sammenbrud og dets forgæves forsøg på at samle noget nyt af stumperne.

Det kompositoriske hånd­værk er beundringsværdigt, men den meget kompakte kla­verkon­cert når aldrig at etablere en klar identitet, og som lytter er det svært at trænge igennem de tabeller og systemer, der hol­der værkets forløb i et jerngreb.

Mere varme og humør er der i det mellemliggende af aftenens værker, Abrahamsens spænd­stige og trimmede orkestrering af Debussys legesyge ”Children’s Corner”. Varme er der også i komponi­stens takketale, hvor han beno­vet fortæller, at tilde­lingen af Sonnings Musikpris gør ham ”ufattelig rørt”, og at det ”nær­mest er som at være i et even­tyr”.

I så fald ser eventyret ud til at fortsætte til okto­ber, hvor Det Kongelige Teater uropfører Hans Abra­hamsens nye opera ”Snedron­ningen”, skrevet over H.C. An­dersens ju­leeventyr. Må­ske en ny juvel til samlingen?

Sune Anderberg, 2. maj 2019. Upubliceret prøveartikel til Kristeligt Dagblad.
Foto: © Agnete Schlichtkrull/DR